Voormalige munitiefabriek maakt plaats voor groen woonproject

Ontwikkelaars Durabrik & miix lichten plannen uitgebreid toe

Nu het openbaar onderzoek voor de verkaveling aan Wuytsbergen-Spoorwegstraat start, lichten projectontwikkelaars Durabrik en miix hun plannen nogmaals toe. En de ambitie is helder: de voormalige munitiefabriek tussen Wuytsbergen, Vogelzang en de Ekelenstraat moet een nieuwe en vooral groene toekomst krijgen. Concreet komen er 45 woningen en 107 appartementen omringd door een groene omgeving. Daarnaast zal een deel van het private bos opgewaardeerd worden tot bijna een drie hectare groot parkbos dat volledig publiek toegankelijk wordt. Door het aanleggen van fiets- en wandelpaden zullen auto’s bovendien zoveel mogelijk gemeden worden op en rond de site.

Buurtbewoners konden afgelopen donderdag kennis maken en ideeën uitwisselen omtrent het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van Stad Herentals voor de site Wuytsbergen-Ekeren. Dit RUP vormt het kader voor een aantal ontwikkelingen van de komende jaren in Herentals. Het is volgens de stad vooral de bedoeling om een goed evenwicht te vinden tussen wonen en groen. Het geplande project van Durabrik en miix sluit naadloos aan bij de toekomstvisie die de stad heeft.  

Extra groen

De site van de voormalige munitiefabriek ligt in de buurt van de Netevallei, gekend om zijn prachtige natuur. Om de overgang tussen die eigenheid én leefkwaliteit zo goed mogelijk te combineren, komen projectontwikkelaars Durabrik en miix er met een woonproject met maar liefst 3,7 ha openbaar groen. Daarin voorzien zij ook meteen een publiek parkbos van 2,5 ha, vergelijkbaar met vijf voetbalvelden.

Om dit woonproject met openbaar groen te realiseren, moeten er eerst enkele voorbereidende werken plaatsvinden. Daarbij hoort onder andere het kappen van een deel van de bestaande naaldbomen. Het bos is vandaag aangetast door de keversoort ‘letterzetter’ die op termijn de bomen kapot vreet.

“In plaats van de bomen die verdwijnen, planten wij inheemse loofbomen die zullen zorgen voor meer biodiversiteit en meer CO2 kunnen opnemen. Bovendien blijven bepaalde waardevolle bomen behouden. Dit gebeurt in samenwerking met het agentschap natuur en bos en de Stad Herentals. Daarnaast doen we ook beroep op landschapsarchitecten en boomdeskundigen.”

Darel Torremans Managing Director, miix

Geen waterellende

De projectontwikkelaars houden ook rekening met het steeds veranderende klimaat. Dankzij speciaal aangelegde waterbekkens en een waterdoorlatende verharding hoeven de buurtbewoners niet te vrezen voor waterellende. De locatie kenmerkt zich bovendien door een van nature lage grondwaterstand en een zeer waterdoorlatende zandgrond. Het project is voorbeeldig voor een goed waterbeheer. Al het regenwater wordt op de site opgevangen en hergebruikt. Daarnaast voorziet het project ook een groot waterbekken dat in de toekomst een deel van het regenwater van de omliggende straten kan opvangen.

“We beseffen goed dat onze plannen en de voorbereidende werken een impact zullen hebben op de buurt. Samen met onze landschapsarchitect hebben we ervoor gekozen om het project hemelwaterneutraal te maken. Dit betekent dat al het regenwater op de site natuurlijk infiltreert of wordt hergebruikt. Daarnaast hebben we laten simuleren wat er zou gebeuren bij de meest heftige regenbui, die slechts 1 keer per 100 jaar voorkomt. Zelfs in dat geval toont de berekening aan dat er geen wateroverlast zal zijn voor de bewoners van het project of de omliggende straten. Buurtbewoners die hier nog bezorgd over zijn, mogen steeds met ons contact opnemen.”

Darel Torremans, Managing Director, miix

Nood aan duurzame woningen

Naast een gezonde, groene woonomgeving creëren, willen de ontwikkelaars ook inspelen op de vraag tot ontwikkeling van duurzame woningen in de buurt. Herentals is een gemeente in volle groei en dit project speelt daar vol op in. Vorig jaar alleen al groeide de bevolking met 250 inwoners en volgens de prognoses ronden we binnen enkele jaren de kaap van meer dan 29.000 inwoners in de gemeente.  

Vlotte mobiliteit

De bouwheren trekken ook bewust de kaart van mobiliteit en bereikbaarheid. Dankzij de goede ligging krijgt de woonontwikkeling een mobiscore van 8/10, mede door de vlotte verbinding met het centrum van Herentals en het station. Daarnaast komen er ook verschillende fiets- en wandelpaden en komt koning auto niet in het straatbeeld voor dankzij een ondergrondse parking. Buurtbewoners kunnen ook gebruik maken van een deelauto. Bovendien voorziet het project twee leverpunten voor pakjesbezorgers, zodat ook zij de autoluwe zone niet moeten binnenrijden.

De ontwikkelaars geven ook aan dat zij zeker openstaan om met de buurt in gesprek te gaan. Er kan contact opgenomen worden via het contactformulier op de projectwebsite www.poederkot.be

Darel Torremans

Managing Director, miix

Hannelore Schmid

Communicatie Bereal

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Bereal

Bereal is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group en heeft een specifieke expertise in vastgoedcommunicatie en buurtcommunicatie. Door middel van onze journalistieke aanpak en doorgedreven kennis over de vastgoedmarkt profileert Bereal organisaties als dé expert in hun vakgebied.  

Bereal maakt samen met Bepublic, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be