Stad Antwerpen geeft fiat voor zwaar gereduceerd woonproject Hoekakker

Projectontwikkelaar en sociale huisvestingsmaatschappij leggen zich neer bij opgelegde eisen en willen vooruit kijken

De Antwerpse gemeenteraad heeft gisterenavond definitief het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd voor de ontwikkeling van woonproject Hoekakker in Ekeren Donk. Het uiteindelijke resultaat is een zwaar gereduceerde versie van het initiële plan, waarbij projectontwikkelaar Vooruitzicht en sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning verder gaan met het minimaal vergunbare. Zo komen er 200 woningen minder dan voorzien in het oorspronkelijke plan en legde de stad 5,6 miljoen euro aan stedenbouwkundige lasten op. 

                                                                     ***

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar de kogel is door de kerk: de Antwerpse gemeenteraad heeft gisterenavond definitief zijn fiat gegeven voor de ontwikkeling van het Ekerse woonproject Hoekakker, gelegen tussen de Prinshoeveweg, Gravenlaan, Herautenlaan en Hoeklaan. Het resultaat legt een aantal zware lasten op aan de ontwikkelaar.

Zo staat het nu zwart op wit dat er maximaal 450 woningen en appartementen gebouwd kunnen worden. Dat zijn er 200 minder dan de initieel voorziene 650 wooneenheden. Het binnengebied van 13 ha wordt op uitdrukkelijke eis van stad en district definitief bestemd als groen park, waardoor bebouwing hier in de toekomst wordt uitgesloten. Enkel aan de randen van het park zal kunnen worden gebouwd.

“450 wooneenheden is het absolute minimum, maar uiteindelijk leggen we er ons bij neer en proberen we nu vooruit te kijken. We zijn vooral tevreden als we straks kunnen starten met de bouw van een mooie, groene wijk waar de Ekerenaar zich thuis kan voelen.”

Nathalie Nieuwinckel, communicatieverantwoordelijke Vooruitzicht

Park en fietstunnel

Bovenop de grote reductie van het aantal te bouwen woningen besliste de stad ook om 5,6 miljoen euro aan stedenbouwkundige lasten aan de ontwikkelaars op te leggen, een absoluut recordbedrag. De lasten zullen onder andere gebruikt worden voor de aanleg van het publiek park, de aanleg van fiets- en wandelpaden, en een fietstunnel die de verbinding met de fietsostrade en het station van Ekeren moet verzekeren. Vooruitzicht en de Ideale Woning moeten ook grond afstaan, waarop onder andere een nieuwe school en een crèche zullen worden gebouwd.

“De stad en het district hebben het onderste uit de kan gehaald tijdens de onderhandelingen. Zo zijn de lasten die opgelegd zijn, zeker niet min. Om de verzuchtingen van het buurtcomité een stuk tegemoet te komen, opteert de stad en het district om slechts het minimaal vergunbare bouwvolume toe te staan. Desalniettemin blijft het plan kwalitatief overeind en blijft het een sterk project met een grote meerwaarde voor de buurt. Aan de talrijke aanvragen die wij reeds hebben ontvangen, merken we dat de interesse van buurtbewoners groot is om hun woning in te ruilen voor een mooi en comfortabel appartement in de onmiddellijke omgeving. Dit maakt dan weer plaats voor nieuwe jonge, Antwerpse gezinnen in deze kindvriendelijke wijk.”

Nathalie Nieuwinckel, communicatieverantwoordelijke Vooruitzicht

Maatschappelijk project

Het goedgekeurde plan maakt duidelijk dat Hoekakker véél meer moet worden dan alleen een woonproject. Zo is er het enorme publieke park van 13 hectare, oftewel méér dan tweederde van het hele projectgebied. Er worden natuurlijke speelzones voor kinderen voorzien en een aantal velden voor stadslandbouw, allemaal ideeën die tot stand kwamen in  overleg met de buurt. Daarnaast is er ook een gigantische waterbuffering van 40.000 m3 ingepland, waardoor het project Hoekakker klimaatbestendig zal zijn, een primeur voor Antwerpen. Tot slot zal het park ook dienst moeten doen als belangrijk fiets- en wandelknooppunt.

“Hoekakker heeft alles in huis om een mooi maatschappelijk verhaal te worden. Het wordt een voorbeeld van  duurzame ontwikkeling. En dat dankzij het prachtige ecologische park en haar waterbuffer. Dankzij de mobiliteitsingrepen en dankzij  de buurtverzorgende functies die een 'modal split' zullen stimuleren, van de auto naar de fiets en naar het openbaar vervoer. Dit alles zal de hele buurt ten goede komen. Het project  zal tenslotte energieneutraal zijn en de gebouwen zullen worden ontworpen volgens de modernste technieken met grotendeels recycleerbare materialen”

Nathalie Nieuwinckel, communicatieverantwoordelijke Vooruitzicht

Architecturale parel

Het RUP dat nu is goedgekeurd, voorziet enkel bebouwing aan de randen van het park, aansluitend op de bestaande woonwijk die op deze wijze als het ware wordt ‘afgebouwd’. Opzet is dat er gezinswoningen komen en appartementen die perfect aansluiten bij de reeds bestaande bebouwing. Ook de bouw van onder andere een buurtwinkel, een nieuwe school en een crèche is voorzien. Samen met een kwaliteitscommissie, waar onder andere de Antwerpse stadsbouwmeester Christian Rapp in zetelde, werd alvast een team van drie architecten aangesteld: Jef van Oevelen, Bulk Architecten en AWG, het architectenbureau van voormalig stadsbouwmeester Bob Van Reeth.

“De eerste ontwerpen zijn klaar en maken nu al duidelijk dat Hoekakker een architecturale parel moet worden.” Nathalie Nieuwinckel, communicatieverantwoordelijke Vooruitzicht

Opzet is dat de werken voor de aanleg van het park dit najaar nog kunnen starten. Voor de bouw van de woningen wordt gekeken naar eind 2019.

Hieronder vind je de eerste ontwerpen van woonproject Hoekakker. 

Nathalie Nieuwinckel

Communicatieverantwoordelijke , Vooruitzicht

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Bereal

Bereal is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group en heeft een specifieke expertise in vastgoedcommunicatie en buurtcommunicatie. Door middel van onze journalistieke aanpak en doorgedreven kennis over de vastgoedmarkt profileert Bereal organisaties als dé expert in hun vakgebied.  

Bereal maakt samen met Bepublic, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be