Record: België telt 10.630 erkende vastgoedmakelaars, één op de drie is vrouw

BIV opent gemiddeld elke dag onderzoek naar nepmakelaars

  • Het erkend beroep van vastgoedmakelaar kent steeds meer succes. Zo is er inmiddels een recordaantal van maar liefst 10.630 vastgoedmakelaars in ons land. 

  • Ook het aantal vrouwelijke makelaars neemt geleidelijk toe. Inmiddels is één op de drie makelaars een vrouw. 

  • Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zet zwaar in op proactieve controles bij de vastgoedmakelaars. Concreet voerde het BIV vorig jaar bijna dagelijks proactieve controles uit in Vlaanderen. 

  • Daarnaast wordt de strijd tegen nepmakelaars verder opgevoerd. Het BIV opende vorig jaar gemiddeld één dossier per dag tegen een mogelijke nepmakelaar. In totaal konden 33 onwettige beoefenaars uit de markt gehaald worden. De strijd tegen de nepmakelaars is en blijft prioritair voor het BIV.

Het erkende beroep van vastgoedmakelaar blijft de laatste jaren aan succes winnen, met intussen een recordaantal van 10.630 makelaars in België. Het beroep wordt meer en meer geprofessionaliseerd. Zo moet elke stagiair-vastgoedmakelaar een stagetraject doorlopen, geldt er een jaarlijkse vormingsplicht voor elke vastgoedmakelaar, beschikt hij over een financiële borgstelling, etc. Maar de cijfers maken duidelijk dat kandidaten duidelijk niet afgeschrikt worden door deze voorwaarden. 

De gemiddelde leeftijd van de vastgoedmakelaar in ons land is 48 jaar, terwijl men gemiddeld op 34 jaar aan z’n stage begint. De concentratie aan vastgoedmakelaars is het sterkst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per vierkante kilometer zijn er 12 vastgoedmakelaars actief. Daarna tellen West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen de meeste vastgoedmakelaars, met respectievelijk 1.589 en 1.402 makelaars. Daarna volgt Antwerpen met 1.395 makelaars. 

Steeds meer vrouwen 

Ook opvallend: van de 10.630 vastgoedmakelaars in ons land zijn er maar liefst 3.374 vrouwen, goed voor 32 procent of één op de drie. Dat zijn er bijna 1.000 meer dan in 2012. Die opwaartse beweging bevestigt mee de trend dat vrije beroepen steeds meer succes kennen bij vrouwen.

“We zijn verheugd dat het aantal vrouwelijke leden jaar na jaar stijgt. Het is een sector met nauw sociaal contact, waar je een adviserende, betekenisvolle functie opneemt bij een transactie die veel mensen maar één keer in hun leven ondernemen, namelijk de aankoop van een woning. Het beroep kent ook een brede waaier aan facetten en dat spreekt vrouwen duidelijk aan.“

Dorien Stevens, woordvoerster BIV

​​​Proactieve controles ter bescherming van de consument

Eén van de belangrijkste missies van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is erop toezien dat de makelaars hun beroep deontologisch correct uitvoeren, zodat huizenjagers en verkopers te allen tijde beschermd zijn. Om dat te verzekeren, zet het BIV - naast de klachten van kopers en verkopers die het behandelt - steeds meer in op proactieve controles. Concreet voerde het BIV vorig jaar bijna dagelijks controles uit in de vastgoedkantoren. Daarbij controleert het Instituut heel uiteenlopende zaken, denk aan de verplichte vermeldingen die de vastgoedmakelaars op hun website moeten plaatsen, of alle noodzakelijke informatie omtrent het pand (stedenbouwkundige info, EPC, etc.) werden ingezameld, de vormingsplicht, het naleven van de anti-witwasverplichtingen, etc. 

“Je moet als makelaar een bepaalde deontologie volgen. Vanuit het BIV kijken we er dan ook enorm op toe dat dit correct gebeurt. Onze Uitvoerende Kamer behandelt enerzijds concrete klachten van consumenten en anderzijds voert het proactief controles uit bij vastgoedmakelaars. Vorig jaar zagen we een daling in consumentenklachten en hebben we sterk ingezet op proactieve controles. Die controles zorgen ervoor dat vastgoedmakelaars hun service voortdurend kunnen verbeteren, dat consumenten maximaal zijn beschermd en dat de sector in zijn geheel vooruit gaat.”

Stefaan Leliaert, Voorzitter BIV 

Het uitspreken van tuchtsancties tegen vastgoedmakelaars is een belangrijke opdracht van het BIV. Zo zorgt het Instituut ervoor dat rotte appels effectief uit de mand verdwijnen. Wat de uitspraken betreft kunnen de Uitvoerende Kamers (de tuchtorganen) ofwel vrijspreken, ofwel een tuchtsanctie opleggen. Vorig jaar werden onder andere 43 schrappingen uitgesproken, wat een definitief beroepsverbod inhoudt voor de betrokkene. Daarnaast werd 130 keer een schorsing opgelegd. Hier gaat het om een tijdelijk beroepsverbod.

Strijd tegen nepmakelaars 

Daarnaast voert het BIV ook de strijd tegen nepmakelaars verder op. Nog te veel oplichters wagen zich desondanks de serieuze gevolgen toch aan het risico. De onwettige beoefenaars vormen een bedreiging voor de sector en niet in het minst voor de nietsvermoedende koper en verkoper. Zo volgen zij - in tegenstelling tot een erkende makelaar - geen vorming en beschikken ze niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling die bescherming biedt aan de consument. 

In 2019 werden in totaal 371 dossiers omtrent illegale makelaardij geopend, of gemiddeld meer dan één dossier per dag. Deze dossiers kwamen tot stand op basis van klachten van consumenten of erkende vastgoedmakelaars of door het proactieve werk van de privédetectives. Uiteindelijk werden het voorbije jaar 33 onwettige beoefenaars uit de markt gehaald - of bijna 3 per maand. 

“Soms kan een dossier snel worden afgesloten wanneer het bijvoorbeeld gaat om een bediende in een vastgoedkantoor of om een syndicus die mede-eigenaar blijkt te zijn. Als er daarentegen sprake is van illegale uitoefening en de illegale makelaar zich niet in regel stelt, komt het dossier voor de rechtbank met een mogelijke gerechtelijke veroordeling tot gevolg. In de praktijk komt dit neer op onmiddellijke stopzetting van de activiteiten, vaak gekoppeld aan een dwangsom die tot 5.000 euro per inbreuk per dag kan oplopen.”

Stefaan Leliaert, Voorzitter BIV

Wie in België vastgoed koopt, verkoopt of in beheer geeft, controleert best altijd of het om een erkende vastgoedmakelaar gaat, via de zoekmachine op de website van het BIV (www.biv.be).

Dorien Stevens

Woordvoerster, BIV

Stefaan Leliaert

Voorzitter, BIV

Hannelore Schmid

Bereal

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Bereal

Bereal is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group en heeft een specifieke expertise in vastgoedcommunicatie en buurtcommunicatie. Door middel van onze journalistieke aanpak en doorgedreven kennis over de vastgoedmarkt profileert Bereal organisaties als dé expert in hun vakgebied.  

Bereal maakt samen met Bepublic, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be