“Private ontwikkelaars kunnen een oplossing bieden voor de problematiek omtrent het (sociale) woonbeleid”

“Private ontwikkelaars kunnen een oplossing bieden voor de problematiek omtrent het (sociale) woonbeleid”

De Beroepsvereniging van de vastgoedsector (BVS) reageert op de woonzaak.

De sectorfederatie van de Belgische vastgoedsector reageert op de klacht die ingediend is, bij de Raad van Europa, tegen de Vlaamse Regering inzake het woonbeleid. Ze zien, als overkoepelend orgaan van de sector, een oplossing voor de problematiek die vandaag heerst omtrent de sociale woningen. Door private ontwikkelaars sociale woningen te laten bouwen, kan er op korte termijn een oplossing komen voor het grote tekort aan sociale woningen.

“We zijn tevreden om te zien dat de nieuwe Vlaamse Regering werk maakt van het woonbeleid, en hiervoor ook met ons rond de tafel wil zitten. We zijn overtuigd dat we - door in overleg te treden - concrete resultaten kunnen bereiken. Eén van de oplossingen voor de woonzaak die nu bij de Raad van Europa wordt aangeklaagd, zou kunnen zijn om ook private ontwikkelaars te laten meebouwen aan sociale woningen en zo het tekort op de markt weg te werken. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de SVK Pro, die mits een aantal kleine aanpassingen voor meer sociale woningen zal zorgen.”

Olivier Carrette, afgevaardigd bestuurder BVS.

SVK Pro is een initiatief van de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen om private partijen, waaronder ontwikkelaars, aan te zetten om woningen te bouwen die ze voor een lange periode verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. 

“Naast het aanbod dat zo kan verruimd worden, biedt het ook een oplossing voor duurzame sociale woningen. Alle nieuwe sociale woningen moeten namelijk vanaf 2021 BEN E30 gebouwd worden. Daarnaast moeten alle sociale huurwoningen tegen 2050 een EPC-kengetal hebben van maximaal 100 kWh/m². Deze doelstellingen kunnen het snelst bereikt worden door,  in de sociale huisvestingsmarkt, volop in te zetten op nieuwbouw." 

Olivier Carrette, afgevaardigd bestuurder BVS

Tot slot benadrukt de BVS dat ze vragende partij zijn om zoveel mogelijk in overleg te treden met onze Vlaamse Regering. 

Contacteer ons
Olivier Carrette UPSI-BVS
Olivier Carrette UPSI-BVS
Over Bereal

Credible real estate communication