Nieuw KMO-park in De Pinte krijgt parkeergebouw, circulatieplan en wateropslag

Projectontwikkelaar Volus komt tegemoet aan de bezorgdheden van de buurt

Tussen de Heirweg en de E17 in De Pinte moet de komende jaren ‘South Point Business Park’ verrijzen, een nagelnieuw en state-of-the-art KMO-park met zo’n 40 units. Na bezorgdheden vanuit de buurt, trok ontwikkelaar Volus opnieuw naar de tekentafel en presenteert het nu een vernieuwd plan voor het park aan het klaverblad met de E17. Zo krijgt de ambachtelijke zone een parkeergebouw met maar liefst 89 plaatsen, een circulatieplan én een eigen wateropslagsysteem. Eerstdaags dient projectontwikkelaar Volus de nieuwe vergunningaanvraag in, zodat South Point Business Park in 2025 klaar kan zijn. ​ 

Projectontwikkelaar Volus kocht het terrein tussen de E17 en de Heirweg in 2019 van het OCMW Gent. Na een jaar van studie en overleg werden de eerste plannen voor bedrijventerrein South Point Business Park voorgesteld aan de buurtbewoners die verbeterpunten suggereerden. De projectontwikkelaar verwerkte die in het ontwerp en diende een verkavelingsaanvraag in. Omwille van enkele opmerkingen bij adviesinstanties werd de aanvraag ingetrokken en na aanpassingen opnieuw ingediend in 2022. ​ 

Daarop doken er opnieuw enkele bezorgdheden vanuit de buurt op. Zo zou de komst van het park de mobiliteit in De Pinte in de war sturen, voor parkeerproblemen in de omgeving en voor wateroverlast kunnen zorgen. Er waren ook opmerkingen over de timing van vergunning gezien een deel van het project moet wachten op de inrichting van het nieuwe containerpark vooraleer het uitgevoerd kon worden. Projectontwikkelaar Volus nam die bezorgheden ter harte en presenteert daarom vandaag een gefaseerd en aangepast plan op maat van de buurt. ​ 

Rekening houden met bekommernissen 

Om een parkeerproblematiek te vermijden wordt een parkeerzone van 30 parkeerplaatsen opengesteld voor de buurtbewoners na de werkuren. Die krijgt een veilige oversteekplaats ter hoogte van de Heirweg. De bezorgdheden over mogelijke toekomstige wateroverlast worden in het nieuwe plan getackeld met een aantal grachten, wadi’s en bufferbekkens, aangevuld met ondergrondse opslagzones. Het project is zo compleet hemelwaterneutraal, compenseert het ophogen van enkele zones en houdt ook rekening met mogelijke extreme weeromstandigheden. Daarnaast wordt de bestaande houtkant aan de x-kant van de site op vraag van plaatselijke milieuverenigingen integraal behouden in de vernieuwde plannen voor de omgevingsaanleg. 

Gezien het gaat om een ambachtelijke zone, ontstaat er quasi geen bijkomend vrachtverkeer in de omgeving. Het weinige zware verkeer zal langs de bestaande industriezone van Eke worden geleid. Een nieuwe weg, opgenomen in het plan, takt meteen aan op het industriepark en vermijdt de passage van zwaar verkeer in de omliggende woongebieden. Het park wordt ook autoluw ingericht. Ten slotte worden de atelierwoningen aan de kant van Heirweg maximaal 6 à 7 meter hoog. 

We zijn blij dat we met deze aangepaste plannen tegemoet kunnen komen aan de bekommernissen van de buurt, en tegelijkertijd het project inhoudelijk kunnen verbeteren. Het is onze wens om met deze ambachtelijke zone de buurt ‘future proof’ en visueel aantrekkelijker te maken en bij te dragen aan de lokale economie van De Pinte en Nazareth.” ​ - Lorenzo Van Tornhaut, CEO van Volus 

10 voetbalvelden groot 

Het toekomstige bedrijventerrein wordt zo’n 10 voetbalvelden groot en moet 40 regionale bedrijven huisvesten, geen zware industrie of logistieke spelers. In het centrum van de bedrijvenzone is plaats voorzien voor kleinere bedrijven via een gemeenschappelijk bedrijvencentrum. Langs de Heirweg komen de atelierwoningen met groenbuffers terwijl langs de zijde van de E17 iets grotere bedrijven hun intrek zullen nemen, met telkens een kantoorruimte boven de werkplaatsen. Die gebouwen fungeren meteen ook als extra geluidsscherm voor de achterliggende buurt. 

South Point Business Park moet de meest duurzame KMO-zone worden van de regio. We zetten in op energieneutraliteit met duurzame technieken, efficiënt ruimtegebruik en klimaatresistentie. Bovendien sluiten alle ateliers op elkaar aan, om de omliggende groenruimte maximaal te bewaren.” - Pascal Legroe, Development Manager van Volus 

Het project zet bijvoorbeeld in op meervoudig ruimte- en energieverbruik. Hierdoor zal de stroom en verwarming kunnen worden gedeeld met het nieuwe aanpalende containerpark. De bomen en struiken werden dan weer gekozen met aandacht voor de biodiversiteit en hun mogelijkheid om zoveel mogelijk fijn stof afkomstig van de nabijgelegen autosnelweg te capteren. 

Nieuwe aanvraag en veel vraag 

Op basis van deze nieuwe plannen dient Volus opnieuw een vergunningaanvraag in, die meteen voorziet om in fases te werken zoals ook de buurt gevraagd heeft. In een eerste fase wordt enkel de nieuwe openbare wegenis aangevraagd. Hierbij worden gelijktijdig alle milieuaspecten van het volledige project in kaart gebracht en beoordeeld door de bevoegde instanties. In een tweede fase worden de gebouwen en de private omgevingsaanleg vergund zodat er afstemming met het op til staande containerpark kan zijn. ​ 

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste bedrijven in de loop van 2025 in het nagelnieuwe South Point Business Park intrekken, al wordt de voorverkoop van het project nu tijdelijk stilgelegd. 

“Onze unieke locatie, met Antwerpen, Kortrijk en Brussel binnen handbereik, en het ontbreken van kwalitatieve bedrijfsgebouwen in de omgeving, zorgt voor een ongeziene vraag. Om de meest kwalitatieve invulling te garanderen, duwen we daarom even de pauze in zodat we zowel in de realisatie als in de invulling duurzame en doordachte partnerships realiseren.” - Lorenzo Van Tornhaut, CEO van Volus 

Alle informatie over het project is vanaf nu te volgen via: http://www.south-point.be/


Jules Fremaut

PR Consultant Bepublic Group

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Bereal

Bereal is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group en heeft een specifieke expertise in vastgoedcommunicatie en buurtcommunicatie. Door middel van onze journalistieke aanpak en doorgedreven kennis over de vastgoedmarkt profileert Bereal organisaties als dé expert in hun vakgebied.  

Bereal maakt samen met Bepublic, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be