Kans op zware overstromingen wordt stuk kleiner in Ekeren-Donk

Park Hoekakker voorziet in gigantische waterbuffering van 40.000 kubieke meter

De kans dat Ekeren-Donk in de toekomst nog met zware overstromingen krijgt af te rekenen – zoals in de jaren ’90 of eerder nog in 2014 – wordt een stuk kleiner dan tot nu toe het geval was. Daar zal het toekomstige park van woonproject Hoekakker toe bijdragen, zo maken zowel projectontwikkelaar Vooruitzicht als sociale woningmaatschappij De Ideale Woning vandaag bekend. De eerste werken aan het park zullen volgend jaar starten met het uitgraven van een grote waterbuffer die het water gecontroleerd kan opvangen als de Oudelandse beek overstroomt. Concreet wordt in totaal 40.000 kubieke meter grond uitgegraven, goed voor 2.500 volle vrachtwagens.

                                                            ***

Vooruitzicht en De Ideale Woning maken de plannen voor de waterbuffering bekend naar aanleiding van een nieuw infomoment dat doorgaat op 31 mei in de Sint-Jozef School in Ekeren. Bedoeling is de meest actuele plannen gedetailleerd toe te lichten, en daarbij vooral dieper in te gaan op de waterproblematiek waar Ekeren-Donk in het verleden geregeld mee geconfronteerd werd.

Zo wordt nu bekend gemaakt dat het toekomstige park voorziet in een waterbuffering van 40.000 m3. In de praktijk betekent dit meteen dat een belangrijk deel van Ekeren, met name het stroomafwaartse gedeelte van de Oudelandse beek, binnenkort gevrijwaard zal worden van ernstige overstromingen zoals in het verleden. Wanneer de Oudelandse beek overstroomt, zal het water worden opgevangen via de buffering van Hoekakker. Zelfs bij de meest ernstige overstromingen die slechts om de honderd jaar kunnen voorkomen, zal de buffer z’n werk doen. In het geval van zo’n 100-jarige overstroming – een worse case scenario, zeg maar - moet volgens adviesbureau IMDC 11.700 m3 gebufferd kunnen worden. Met de 40.000 m3 wordt echter een buffer voorzien die bijna vier keer zo groot is.

“Hiermee verhelpen we al een deel van een niet te onderschatten probleem in Ekeren-Donk. Bovendien maakt dit ook duidelijk dat het hele project maatschappelijk een belangrijke rol vervult. Als we alles zouden laten zoals het nu is, krijgen we vroeg of laat opnieuw te maken met ernstige overstromingen bij hevige regenval. Door deze waterbuffer, helpen we alvast alles en iedereen die stroomafwaarts van de Oudelandse beek ligt.”

Koen Palinckx, districtsburgemeester Ekeren

Op alles voorzien

Hoe het park er precies zal uitzien, wordt pas duidelijk op 17 juni wanneer de hele “puzzel”, die samen met de buurtbewoners werd gelegd, wordt voorgesteld. Wat wel al zo goed als vastligt, is dat de werken aan het park medio 2018 zullen starten met het uitgraven van de buffering. De grond zal het terrein echter niet verlaten, maar wordt opnieuw gebruikt om het landschapspark het nodige reliëf te geven. De randen van het projectgebied zullen zo ook nog iets hoger komen te liggen dan het binnenste groengebied en op geen enkel moment overstroombaar zijn. Precies daar - en enkel daar - zal ook gebouwd worden.

“Je mag niet denken dat het centrale binnengebied constant onder water zal staan. Integendeel, in eerste instantie wordt dit een prachtig park met verschillende niveau’s. Die buffering is vooral bedoeld voor in een worse case scenario. En belangrijk, er blijft altijd een veilige marge behouden zodat zowel de huidige als de toekomstige bewoners nooit (meer) met hun voeten in het water komen te staan.”

Nathalie Nieuwinckel, communicatieverantwoordelijke Vooruitzicht

In het verleden werd de buffer door sommigen voorgesteld als een grote vijver, iets dat er totaal niet zal komen. De buffering zal zich vooral uiten in een glooiing in de oever van de beek, die het water vertraagd zal afvoeren. Als de Oudelandse beek overstroomt, zal het water gecontroleerd worden opvangen. Bovendien zal het juist de waterbuffer zijn die het park mee vorm moet geven, en zelfs een leuk natuurlijk speelelement wordt voor kinderen. Mensen zullen de beek langzaam zien aanzwellen bij hevige regens en terug zien krimpen als het droger wordt.

Bijkomende maatregelen

In het verleden werden in de omgeving van de site al enkele belangrijke ingrepen uitgevoerd die een positieve impact hadden op de overstromingsproblematiek in de wijk. Denk maar aan het afknippen van het Schijn in 2008 en de verschillende afkoppelingsprojecten in Brasschaat.

Naast de grote buffering in het park Hoekakker zullen in de toekomst nog andere maatregelen genomen worden om eventueel overstromingsgevaar zo veel mogelijk in te dijken. Zo zijn er onder meer plannen bij de stad Antwerpen om de Donkse beek of Fortuinbeek op termijn open te leggen en de loop te integreren in het profiel van de Prinshoeveweg. Ook de Laarse beek wordt in de toekomst nog omgelegd in de Oude Landen om zo meer ruimte te voorzien.

80 procent groen

Intussen zijn ook de verhoudingen groen en bebouwing van de toekomstige site gedetailleerd in kaart gebracht. En dat zorgt op z’n minst voor verrassende cijfers. Zo werd op basis van de meest recente en exacte plannen berekend dat de hele site voor goed 80 procent uit groenzone zal bestaan. Het park en de tuinen samen zullen in totaliteit een oppervlakte innemen van 146.400 m2. De grondinname van de gebouwen zal neerkomen op amper tien procent van de hele site. De overige tien procent zal voornamelijk bestaan uit straten en pleintjes.

Als  officieel  woongebied  worden er voor het  toekomstige project 360 woningen voorzien, op termijn mogelijk uitbreidbaar tot 450 - en ook in dat geval enkel bebouwing aan de randen. Hoogbouw moet er niet verwacht worden, zo luidt het duidelijk. Aansluitend op de bestaande woningen zullen er eengezinswoningen worden gebouwd van maximaal twee tot drie bouwlagen. De appartementsgebouwen krijgen eveneens slechts drie tot maximum vier bouwlagen, telkens inclusief gelijkvloers. En ook die zullen pas aan de rand van het park ontwikkeld worden.

 

Meer gedetailleerde info wordt voorzien op het infomoment op 31 mei 2017 tussen 15 en 17 uur in de Sint-Jozef School - Prinshoeveweg 44 in Ekeren. Hieronder vind je alvast enkele beelden. 

Nathalie Nieuwinckel

Communicatieverantwoordelijke , Vooruitzicht

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Bereal

Bereal is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group en heeft een specifieke expertise in vastgoedcommunicatie en buurtcommunicatie. Door middel van onze journalistieke aanpak en doorgedreven kennis over de vastgoedmarkt profileert Bereal organisaties als dé expert in hun vakgebied.  

Bereal maakt samen met Bepublic, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be