Immogra onthult plannen voor nieuw Gents studentenhome met 530 studentenunits

  • 512 kamers aan lage prijzen verhuurd, 404 aan sociaal tarief
  • Drie woongebouwen met bijhorende kantoren, polyvalente ruimten en andere buurtondersteunende functies en extra groen
  • Ondergrondse parking en ruim 800 fietsenstallingen
  • Projectontwikkelaar heeft vergunning aangevraagd
  • UGent huurt 33 jaar de studentenhome en staat in voor beheer en onderhoud
  • Ook kantoren en polyvalente ruimte voor buurtbewoners en verenigingen beschikbaar op autoluwe site

Projectontwikkelaar Immogra heeft zo pas een vergunning aangevraagd voor Drie Koningen, een gloednieuw studentenhome dat liefst 548 kotstudenten een thuis zal bieden langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem. Liefst 76 procent van de kamers worden aangeboden aan een sociaal tarief, waardoor Drie Koningen de betaalbaarste duurzame studentenkamers van Gent zal hebben. Door ook nog op drie andere locaties kamers te voorzien, zal Immogra een duizendtal Gentse kotstudenten kunnen huisvesten. “We bieden een antwoord op het grote tekort aan studentenkamers in de stad en helpen op die manier om de druk op de reguliere woningmarkt te verlichten”, zegt Arnaud Gryp, projectontwikkelaar bij Immogra.

Vlaanderens grootste studentenstad Gent telt volgens de meest recente cijfers van schepen van Wonen Tine Heyse (Groen) liefst 10.000 koten te weinig. Dat heeft dan ook grote gevolgen. 6.000 studenten grepen dit academiejaar naast een kot in de Artveldestad en moesten hierdoor uitwijken naar gemeenten in de Gentse rand zoals Merelbeke en Melle. De UGent huurt zelfs kamers in Brugge, waardoor die kotstudenten elke dag moeten pendelen van de ene provinciehoofdstad naar de andere. Studenten die toch in Gent willen blijven, trekken dan ook vaak de reguliere huurmarkt op. Uit de meest recente cijfers blijkt dat ongeveer 10.000 studenten zo’n 3.700 huizen en appartementen deelden. Hierdoor komen andere potentiële huurders in de kou te staan en is de vraag naar een huurwoning veel groter dan het aanbod binnen de Gentse stadsring.

De nieuwe site Drie Koningen komt schuin tegenover de KBC-toren te liggen langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem.
De nieuwe site Drie Koningen komt schuin tegenover de KBC-toren te liggen langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem.

Sociale studentenhuisvesting

Voor zo’n 548 kotstudenten komt op relatief korte termijn mogelijk een oplossing. De Gentse projectontwikkelaar Immogra heeft immers een vergunning aangevraagd voor Drie Koningen, een splinternieuw studentenhome langs de Kortrijksesteenweg en de Driekoningenstraat in Sint-Denijs-Westrem. Schuin tegenover de KBC-toren, vlak naast het op – en afrittencomplex van de E40 en dichtbij de toekomstige tramhalte van Lijn 1, komen op een braakliggend stuk drie woongebouwen. Die zullen 512 kamers en 18 studio’s voor telkens twee studenten studenten. Liefst 76 procent wordt aangeboden aan een op voorhand vastgelegd sociaal tarief, een percentage dat een pak hoger ligt dan het minimum van 20 procent dat het Algemeen Bouwreglement oplegt. Hierdoor zal Drie Koningen met voorsprong een van de meest betaalbare studentenkamers in Gent aanbieden.

De studenten zullen ook terecht kunnen in een studentenhuis, ten zuiden van de site langs de toekomstige fietsas die evenwijdig loopt met de Driekoningenstraat. Dat wordt dé centrale ontmoetingsplaats, met ruimtes om bijvoorbeeld samen te blokken, workshops te houden en andere sessies te organiseren. De UGent zal 33 jaar lang het gebouw huren, waarbij zij zullen instaan voor het verhuur, beheer en onderhoud van de studentenkoten. De UGent wil voorts werk maken van een uitgebreider aanbod en de realisatie van kwaliteitsvolle en betaalbare studentenkamers.

“Wij blijven als universiteit de grote nood aan meer betaalbare kwaliteitsvolle studentenhuisvesting benadrukken. Heel wat jongeren kunnen momenteel niet aan de universiteit studeren omdat ze niet over de financiële mogelijkheden beschikken om op kot te gaan. De 500 huurkamers maken deel uit van een studentenhuisvestingsplan waarbij de UGent samen met de bouwsector het betaalbare kameraanbod in Gent wenst te vergroten.” - Rector Rik Van de Walle

Kantoren en buurtondersteunende faciliteiten

In het gebouw ten westen van de site plant de ontwikkelaar op de gelijkvloerse en eerste verdieping kantoren die geschikt zijn voor startende ondernemers of co-working. Op de hoek van de Kortrijksesteenweg met de Driekoningenstraat voorziet Immogra dan weer polyvalente ruimtes, die gehuurd kunnen worden door de studenten, de bedrijven op de site en door buurtbewoners en lokale verenigingen. De grote opdeelbare zaal met mezzanine kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor lezingen, een filmavond, quiz of een kleinschalige sportactiviteit zoals yoga. Een kleinere zaal kan dan weer dienst doen als activiteitsgebonden horeca. De volledige site wordt autoluw ingericht.

“We kozen bewust voor betaalbare huisvesting voor studenten, omdat dat nu net hét probleem is waarmee kotstudenten vandaag moeten afrekenen in Gent. Er is een structureel tekort aan kamers, waardoor ze zich genoodzaakt zien om woningen in te nemen die bestemd zijn voor de reguliere huurmarkt. Met ons project bieden we een betaalbare en duurzame oplossing aan, met moderne kamers die bij de goedkoopste van Gent zullen zijn. Daarnaast is Drie Koningen het voorbeeld van hoe studentenhuisvesting er in de toekomst zal uitzien: dicht bij campussen die op termijn steeds vaker buiten het stadscentrum zullen liggen, zoals vandaag al het geval is met de campussen Ardoyen en De Sterre. Door ook nog eens kantoorruimte en polyvalente zalen aan te bieden, komen we ook tegemoet aan de nood aan betaalbare burelen voor bijvoorbeeld start-ups en ruimtes voor lokale verenigingen. Op die manier kunnen we ook de buurt iets extra aanbieden.” – Arnaud Gryp, projectontwikkelaar bij Immogra

Groene long en zacht vervoer

Ondergronds voorziet de ontwikkelaar 46 parkeerplaatsen, die enkel voor de gebruikers van de kantoren en de polyvalente ruimte bestemd zijn. De parking kan je via oostelijke kant van de site via de Driekoningenstraat bereiken. Onder – en bovengronds komen er liefst 816 fietsenstallingen, waarvan 594 bestemd voor studenten en bezoekers. Op die manier wil Immogra zacht verkeer en openbaar vervoer zo veel mogelijk aanmoedigen en de eventuele bijkomende parkeerdruk in de omliggende woonwijken tegengaan.

Ondanks de realisatie van de drie gebouwen wordt de site Drie Koningen letterlijk en figuurlijk zo groen mogelijk. Slechts 18 procent van de totale oppervlakte (17.142 m²) zal bebouwd zijn. De bestaande groene gordel blijft behouden en wordt verder versterkt met ​ nieuwe planten en bomen. In de centrale (binnen)tuin, die een oppervlakte heeft van een kleine 2.000 m² zullen de studenten kunnen verpozen. Groendaken op zowel de twee kleinste gebouwen als op het dak boven de sokkel tussen de drie gebouwen zullen dan weer de biodiversiteit in de omgeving versterken en het zicht vanuit de kamers mooier maken.

Ook op het vlak van energie- en waterverbruik zet de ontwikkelaar maximaal in op duurzame en circulaire technieken. Zo wordt de volledige site gasloos en worden de gebouwen verwarmd en gekoeld dankzij geothermie. Zonnepanelen zullen extra groene energie opwekken voor zowel het kantoor-, het recreatieve als het residentiële gedeelte.

“We willen er alles aan doen zodat Drie Koningen een absolute meerwaarde is voor zowel de studenten, bedrijven als buurtbewoners – en verenigingen. We zijn met dit project dan ook niet over 1 nacht ijs gegaan en hebben talloze studies uitgevoerd om het project een win-win te maken voor Gent als studentenstad en de UGent. Dankzij hun jarenlange ervaring in het professioneel en goed beheren van studentenhomes, vaak in dichtbebouwde gebieden in het centrum van de stad, zijn we ervan overtuigd dat de hinder voor buurtbewoners tot een absoluut minimum zal beperkt worden. Uit hun gegevens blijkt ook dat de studenten in die studentenhomes perfect in harmonie met de buurt kunnen samenleven.” – Arnaud Gryp, projectontwikkelaar bij Immogra

Als alles volgens plan verloopt, hoopt Immogra dit jaar de vergunning van de stad te krijgen, zodat er vanaf begin volgend jaar begonnen kan worden met de bouw. Als de werken op dat ogenblik van start kunnen gaan, zullen de eerste studenten vanaf de start van het academiejaar in 2027 terecht kunnen in Drie Koningen. Immogra werkte voor dit project intensief samen met architectenbureaus Archipl Architecten en Abscis Architecten, landschapsarchitect Kollekif Landscape, stad Gent en UGent.

De studenten zullen er in een groene omgeving verblijven.
De studenten zullen er in een groene omgeving verblijven.

Duizend studenten huisvesten

De site Drie Koningen is de vierde locatie waar projectontwikkelaar Immogra volop inzet op studentenhuisvesting. Op de voormalige site van verhuisfirma Schollaert aan de Nieuwewandeling komen 209 studentenkamers, 3 sociale huurappartementen, en enkele buurtondersteunende functies. Het project omvat vijf gebouwen ingeplant in het groen. Opmerkelijk is dat enkele historische gebouwen van de voormalige brouwerij Belgica, die hier al in de 19de eeuw gevestigd was, gerestaureerd worden en een tweede leven krijgen. De afbraakwerken zijn reeds voltooid en binnenkort starten de bouwwerken.

Het tweede project betreft de voormalige site van FARYS aan de Stropkaai. In een eerste fase werd de voormalige kantoortoren omgevormd tot een campus van de Arteveldehogeschool. In een tweede fase voorziet Immogra 239 studentenkamers en enkele aanvullende functies. Ook hier werd veel aandacht besteed aan een groene omgeving; maar liefst 70% van de site wordt vergroend en door de ontwikkelaar aangelegd als openbaar park. Immogra wil begin 2025 starten met de bouwwerken. Het derde project betreft een kleinschalige ontwikkeling met een 70-tal kamers, gelegen op de hoek van de Oudenaardsesteenweg en de Jockeystraat, rechtover de site van de Ugent aan de Sterre. Dat brengt het totaal op 1.048 kamers.

Perscontact:

Arnaud Gryp

Projectontwikkelaar, Immogra

Jürgen Eeckhout

PR Consultant, Bereal

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Bereal

Bereal is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group en heeft een specifieke expertise in vastgoedcommunicatie en buurtcommunicatie. Door middel van onze journalistieke aanpak en doorgedreven kennis over de vastgoedmarkt profileert Bereal organisaties als dé expert in hun vakgebied.  

Bereal maakt samen met Bepublic, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be