“Geen gezonde bedrijven zonder gezonde omgeving”

Banken sporen klanten en overheid aan om meer in te zetten op biodiversiteit

Banken stimuleren bedrijven die biodiversiteit ernstig nemen. Zowel bij kredietverleningen als beleggingen wordt rekening gehouden met de impact die ondernemingen hebben op hun omgeving. Is die negatief, dan houdt dit mogelijk extra financiële risico’s in. Is die positief, dan wordt het bedrijf aantrekkelijker voor financiering. Want in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, staan een goed draaiende economie en een gezond ecosysteem elkaar niet in de weg. Meer nog: het juiste evenwicht kan bedrijven een groot concurrentievoordeel opleveren.

Naast corona en klimaat is er een nog grotere golf die ons bedreigt: de teloorgang van onze biodiversiteit – een tendens waar zeker ook bedrijven vandaag nog te weinig rekening mee houden. De achteruitgang van biodiversiteit gaat sneller dan ooit tevoren, dus moet er zeer dringend gehandeld worden, zegt internationaal adviesbureau Arcadis in een webinar.

“Biodiversiteit vormt het fundament voor welvaart en een gezonde economie. Helaas is het dramatisch gesteld met onze biodiversiteit, onder meer door verontreiniging en het verdwijnen van leefgebieden. Heel wat bedrijven zijn echter in sterke mate afhankelijk van gezonde ecosystemen, denk maar aan het belang van natuurlijke bestuiving voor de landbouw- en voedingssector. Als bedrijven onvoldoende aandacht hebben voor het behoud en herstel van ecosystemen, zal dat zich hoe dan ook vertalen in hun bedrijfsresultaten."  Johan Lammerant, expert ‘Business and Biodiversity’ bij adviesbureau Arcadis

Bedrijven zijn in grote mate afhankelijk van biodiversiteit en erkennen gelukkig ook steeds meer hun verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. Ze worden daar ook toe gestimuleerd door banken, die aandacht voor biodiversiteit steeds meer meenemen als parameter bij kredietaanvragen en beleggingen. 

“De directe impact van de financiële sector op biodiversiteit is eerder klein, maar hun indirecte impact is veel belangrijker. In hun krediet- en beleggingsbeleid kunnen ze de biodiversiteitsimpact van de gefinancierde ondernemingen in rekening brengen. Via bewuste en selectieve financiering kan een positieve impact op biodiversiteit worden bekomen. Banken kunnen kiezen om activiteiten die positieve effecten hebben te financieren en selectief te zijn met zij die negatieve effecten hebben.” Tom Van den Berghe, directeur ‘Sustainable Finance’ bij Febelfin

Win-winsysteem

Aandacht voor natuur bij investeringen levert vaak win-winsituaties op. Een goed voorbeeld zijn windmolenparken op zee. Die genereren niet alleen inkomsten en groene stroom, maar geven ook de natuur nieuwe kansen, zeker als daartoe een aantal extra maatregelen worden genomen..

Scheepvaart en zeevisserij zijn niet toegestaan in de wijde omgeving van een marien windmolenpark, waardoor de natuur kan floreren. Vispopulaties kunnen er ongestoord groeien, wat uiteindelijk weer voordelen oplevert voor de visserij. Bovendien kunnen op en rond windturbines artificiële riffen worden gecreëerd die een grote rijkdom aan mosselen, kreeftachtigen en anemonen opleveren. Als daarbij ook nog eens alle mogelijke maatregelen worden genomen om aanvaringen met zeevogels en trekvogels te voorkomen, kunnen investeerders hier bij de aanbesteding van dergelijke parken een concurrentieel voordeel uit halen.” Johan Lammerant, expert ‘Business and Biodiversity’ bij adviesbureau Arcadis

Concurrentievoordeel

Het is overduidelijk dat zowel aan bedrijven als aan financiële instellingen strengere rapporteringsverplichtingen inzake biodiversiteit zullen worden opgelegd in de nabije toekomst. Bedrijven kunnen daar beter nu al op inspelen. Europa geeft hierbij ook sturing met  haar Green Deal met als onderdeel een classificatiesysteem dat aangeeft op welke ecologisch duurzame activiteiten groene financieringsinstrumenten zich kunnen richten. 

“Sommige bedrijven doen al meer dan wat de overheid van hen verwacht en nemen samen met een aantal financiële instellingen het voortouw in deze problematiek. Zij pushen zo zelfs de overheid om meer aandacht te hebben voor de teloorgang van biodiversiteit.” Johan Lammerant, expert ‘Business and Biodiversity’ bij adviesbureau Arcadis

Koen Cypers

Business Manager, Bereal

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Bereal

Bereal is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group en heeft een specifieke expertise in vastgoedcommunicatie en buurtcommunicatie. Door middel van onze journalistieke aanpak en doorgedreven kennis over de vastgoedmarkt profileert Bereal organisaties als dé expert in hun vakgebied.  

Bereal maakt samen met Bepublic, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be