Skip to Content
Coronacrisis 2.0.: "Dringende communicatie van federale en regionale overheid over steun fysieke retailsector"

Coronacrisis 2.0.: "Dringende communicatie van federale en regionale overheid over steun fysieke retailsector"

Brede retailsector (verhuurders en huurders) lanceert oproep

  • ​​​​​​Dringende communicatie nodig van de federale en regionale overheid over de vooropgestelde steunmaatregelen ten voordele van alle actoren van de retailsector
  • Blijvend overleg met de sector (BVS/BLSC) is nodig tijdens en na de lockdown.
  • Nood aan financiële solidariteit van internationale e-commerce spelers.

De gezondheid van de Belgische bevolking en het doorbreken van de sanitaire noodtoestand staan voorop en daarom steunen BVS en BLSC de strenge maatregelen die door de federale regering en de regeringen van de deelstaten werden genomen teneinde deze pandemie in te perken. Ondanks de wezenlijke inspanningen reeds geleverd door de winkels en de eigenaars van winkelpanden, begrijpen BVS en BLSC dat de overheid een halt wil toeroepen aan de toenemende druk op onze ziekenhuizen en de noodzaak om de besmettingscurve van het virus zo snel en radicaal mogelijk om te buigen (M.B. van 01 november 2020 houdende wijziging van het M.B. van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken).

De maatregelen gelden voor het hele grondgebied sedert maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité. Winkels die moeten sluiten mogen nog steeds aan huis leveren en via een afhaalsysteem op afspraak in openlucht hun klanten bedienen.

Bezorgdheden en concrete vraag 

Naast de gezondheidszorg moeten er parallel zeer dringende maatregelen worden genomen ter ondersteuning van onze economie in het algemeen en de detailhandel en horeca in het bijzonder. Er zijn reeds een aantal noodzakelijke maatregelen genomen op diverse beleidsniveaus ten voordele van de handelaars en horeca-uitbaters: tijdelijke werkloosheid, kaspositie van getroffen bedrijven, etc.

Maar dit neemt niet weg dat alle winkels - gesloten of niet - naast de huurprijs nog heel wat lasten moeten dragen die rechtstreeks verband houden met hun fysieke winkel: onroerende voorheffing, lokale belastingen, beveiliging, onderhoud, etc. Dit terwijl de belangrijkste periode van het jaar voor de handelaars grotendeels verloren zal zijn.

Deze situatie weegt - voor zowel eigenaars als huurders van winkelpanden - zeer zwaar door. BVS en BLSC wensen daarom oplossingen uit te werken waarbij de solidariteit tussen alle betrokkenen - met name eigenaars, huurders én de overheid - als principe centraal staat.

BVS en BLSC verzoeken daarom de overheid om bijkomende steunmaatregelen te nemen in het belang van alle retail-stakeholders om op die manier de Covid-19 storm te kunnen doorstaan, hun activiteiten te kunnen voortzetten en te blijven investeren.

Ten slotte roepen BVS en BLSC de overheid op om alle actoren van de retailsector te behandelen op een manier die in evenwicht is met andere vormen van handel, aangezien de internationale e-commerce spelers zonder fysieke winkelpunten in België voor de tweede keer van een verschuiving van de aankopen zullen profiteren zonder dat ze op eenzelfde manier de lasten van deze pandemie zullen moeten dragen of moeten bijdragen aan de inspanningen, die van de sector van de fysieke retail gevraagd worden.

Contacteer ons
Olivier Carrette CEO, UPSI-BVS
Luc Plasman CEO, BLSC
Olivier Carrette CEO, UPSI-BVS
Luc Plasman CEO, BLSC
Over Bereal