Belgische beroepsvereniging van vastgoedsector (UPSI-BVS) geeft duidelijke richtlijn aan haar eigenaars van winkelpanden : “Scheld voor winkelier-huurders in moeilijkheden de helft van 2 maanden huur kwijt en geef uitstel van betaling”

UPSI-BVS vraagt federale en regionale overheden tevens om garantiefonds op te richten

  • De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPSI-BVS) - die 60% van de professionele Belgische retailsector vertegenwoordigt - roept eigenaars van winkelpanden die rechtstreeks worden verhuurd aan winkeliers in het kader van een handelshuur op om huurders in financiële moeilijkheden 50% van de vaste huurgelden in de komende twee maanden kwijt te schelden. Voor de andere 50% vraagt de sectorfederatie om aan hun huurder de mogelijkheid te geven om de betaling uit te stellen. 

  • De inspanningen zijn hoogst nodig om de retail in ons land bij te springen in deze moeilijke tijden, zo luidt het bij Olivier Carrette, CEO van de beroepsvereniging. 

  • De sector dringt verder bij de verschillende overheden in ons land aan om eveneens een belangrijke bijdrage te leveren. Enerzijds via een vrijstelling van onroerende voorheffing en andere belastingen en taksen. Anderzijds door een garantiefonds in het leven te roepen ter dekking van de huurders van winkelpanden.

  • De sector roept ook de banken op om een vrijstelling te voorzien in de interestlasten voor de verhuurders van winkelpanden voor de betreffende periodes. Enkel door een gezamenlijke inspanning te leveren, komen we hier allemaal sterker uit, luidt het.

Verschillende bekende winkelketens trokken de afgelopen dagen aan de alarmbel, omdat ze de volledige huur van hun winkelpanden niet meer kunnen of willen betalen. Voor kleine zelfstandigen en kmo’s weegt de huur van een pand zelfs nog zwaarder door op de financiën. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPSI-BVS), wiens leden 40.000 jobs vertegenwoordigen, ziet dat de situatie niet langer vol te houden is. 

De sector geeft als duidelijke richtlijn aan alle verhuurders die winkelpanden rechtstreeks verhuren aan winkelexploitanten in het kader van een handelshuur  om de verschuldigde vaste huurprijzen voor de helft (50%) kwijt te schelden aan die huurders die in financiële moeilijkheden geraken. En dit zowel voor april als mei, zolang de verstrengde maatregelen van de overheid van kracht zijn en de meeste winkels niet opnieuw open kunnen. 

Vanzelfsprekend zijn deze richtlijnen niet van toepassing op huurders met een voldoende grote financiële buffer. Deze moeten de overeengekomen huur blijven betalen. 

“We dringen er bij onze leden op aan om solidair te zijn met de winkeliers in de detailhandel, die midscheeps getroffen wordt door de coronacrisis. Met de inspanningen willen we opnieuw zuurstof geven aan onze winkels. In deze moeilijke tijden moeten we een collectieve inspanning leveren. We moeten onze economie dezer dagen steunen, niet ten gronde richten.” 

Olivier Carrette, CEO van UPSI-BVS

Voor het deel van de huurgelden van winkelexploitanten in moeilijkheden dat niet kwijtgescholden wordt, stelt UPSI-BVS een uitstel van betaling voor tot uiterlijk 31 december 2020.

Het spreekt voor zich dat deze vrijblijvende richtlijn – die in het absolute belang is van retailers & eigenaars - in de praktijk zal moeten worden uitgevoerd rekening houdend met de specificteiten van ieder handelshuurcontract. 

Wij doen eveneens een oproep aan de overheid om de modaliteiten van heropening van de gesloten winkels – na de lock-down periode - zonder verwijl te bespreken met de sector.

Vrijstelling onroerende voorheffing en andere belastingen & taksen

De vastgoedsector lanceert daarnaast een andere opmerkelijke oproep: ze vraagt ook de federale, regionale en lokale overheden om een belangrijke bijdrage te leveren. Zo roepen ze de verschillende overheden op om de onroerende voorheffingen en andere belastingen en taksen die ten lasten van verhuurders van winkelvastgoed worden gelegd, kwijt te schelden. Zeker voor de komende twee maanden, en in feite zolang de lockdown in voege is. 

Daarnaast weerklinkt ook de roep naar een garantiefonds almaar luider. 

“Dat garantiefonds moet dienen om het uitstel van betaling op te vangen, dat veel winkeluitbaters zullen vragen. Laat het duidelijk zijn: vanuit de private sector moet en zal er een inspanning geleverd worden, maar ook de overheid moet hier haar steentje bijdragen. Alleen door gezamenlijke inspanningen komen we hier met z’n allen sterker uit.”

Olivier Carrette, CEO van UPSI-BVS

Tot slot vraagt de sector dat ook de banken meewerken om een oplossing uit te werken. UPSI-BVS vraagt de banken om een vrijstelling te voorzien in de interestlasten voor de verhuurders van winkelpanden voor de betreffende periodes.

De beroepsvereniging onderhandelde de voorbije dagen intensief met de retailsector en plant intussen gesprekken met de verschillende verantwoordelijke ministers. 

Olivier Carrette

Gedelegeerd Bestuurder UPSI-BVS

Hannelore Schmid

Communicatie, Bereal

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Bereal

Bereal is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group en heeft een specifieke expertise in vastgoedcommunicatie en buurtcommunicatie. Door middel van onze journalistieke aanpak en doorgedreven kennis over de vastgoedmarkt profileert Bereal organisaties als dé expert in hun vakgebied.  

Bereal maakt samen met Bepublic, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be