Aanvechten van bouwvergunningen wordt strikter gereglementeerd

Vastgoedontwikkelaars positief over efficiëntere beroepsprocedures van Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen klaar om het aanvechten van vergunningen voor vastgoedprojecten strikter te reglementeren. Dat is nodig, want jaarlijks wordt bijna de helft van alle beroepen afgewezen die bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden ingediend. Volgens de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), die 150 vastgoedontwikkelaars in ons land vertegenwoordigt, moeten deze maatregelen de wildgroei van beroepen en bezwaren tegengaan.

  • Eén van de maatregelen is zo dat buurtbewoners straks niet meer naar de rechtbank kunnen stappen als ze niet van zich hebben laten horen tijdens het openbaar onderzoek, dat juist dient om eventuele bezwaren kenbaar te maken vooraleer de vergunning wordt uitgereikt.
  • Daarnaast zal diegene die de rechtszaak opstart, ook effectief moeten kunnen bewijzen dat hij belangenschade lijdt.
  • En wie de rechtszaak verliest, zal binnenkort ook een vaste rechtsplegingsvergoeding moeten betalen.

                                                                        *** 

Wie het niet eens is met de plannen voor een nieuw vastgoedproject, kan sinds 2009 naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen om bezwaar in te dienen. Jaarlijks krijgt ze daar zo’n achthonderdtal beroepen voorgelegd van buurtbewoners en anderen. Opmerkelijk is echter dat de laatste jaren systematisch de helft van die beroepen werd afgewezen, veelal omdat de klacht niet gegrond was. Intussen liggen diezelfde vastgoedprojecten stil, waardoor er vaak heel wat vertraging wordt opgelopen en ook de extra kosten niet uitblijven.

Belangenschade en rechtsplegingsvergoeding

Op de vooravond van Mipim, het grootste vastgoedevent in Europa, laat BVS nu weten dat er verandering op til is. Eén van de belangrijkste maatregelen die op tafel ligt, is het strikter beperken van de inspraakmogelijkheden om zo een eind te maken aan de eindeloze “heen-en-weerspelletjes”.

“Vandaag kunnen omwonenden het nalaten om een bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek - dat juist dient om klachten over te maken - maar vervolgens toch nog beslissen om in beroep te gaan zodra de vergunning is afgeleverd. Dat zal dus veranderen. Straks wordt het enkel nog mogelijk in beroep te gaan als men ook tijdens het openbaar onderzoek een klacht heeft ingediend.”

Olivier Carrette, afgevaardigd bestuurder BVS 

Andere belangrijke maatregelen zijn de invoering van de belangenschade en van een zogeheten rechtsplegingsvergoeding. Zo zal diegene die de rechtszaak opstart, moeten kunnen bewijzen dat hij belangenschade ondervindt. Indien hij de rechtszaak verliest zal hij bovendien een vaste rechtsplegingsvergoeding moeten betalen ten voordele van de partij die in het gelijk wordt gesteld.

Open voor inspraak

Volgens BVS zullen de maatregelen dit voorjaar nog van kracht gaan. De sectororganisatie juicht de maatregelen toe, gezien er al lange tijd sprake was van een complete wildgroei van bezwaren en beroepen. Wel benadrukt de organisatie dat dit niet wil zeggen dat er geen bezwaar meer kan worden aangetekend.

“De sector staat zonder enige twijfel open voor inspraak en wil zoveel mogelijk maatschappelijk meedenken. Alleen zien we al lange tijd dat de slinger zwaar is doorgeslagen. Zo merken we, spijtig genoeg, dat mensen bijna op automatische piloot naar de Raad van Vergunningsbetwistingen stappen. Dat moet uiteraard vermeden worden.”

Olivier Carrette, afgevaardigd bestuurder BVS

Belangrijk signaal

BVS hoopt dat de maatregelen van de Vlaamse overheid alvast een signaal zijn voor de andere gewesten om gelijkaardige initiatieven te nemen. Volgens de sectororganisatie zou dat zowel heel wat kopers als de vastgoedsector ten goede komen.

“De veelheid aan juridische procedures drijft nu de kostprijs van heel wat vastgoedprojecten op, met alle gevolgen vandien voor de kopers. De initiatieven die de Vlaamse overheid nu neemt voor een efficiënter en rechtvaardig beroepssysteem, zullen in het voordeel van iedereen spelen.”

Olivier Carrette, afgevaardigd bestuurder BVS

 

UPSI-BVS is de sectororganisatie die zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel de vastgoedontwikkelaars, -investeerders en verkavelaars in ons land vertegenwoordigt. De leden van UPSI-BVS zijn goed voor 60 procent van de omzet in de vastgoedsector, 40.000 jobs, en een jaarlijkse belastingsbijdrage van 5,7 miljard euro. 

Olivier Carrette

Afgevaardigd bestuurder , UPSI-BVS

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Bereal

Bereal is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group en heeft een specifieke expertise in vastgoedcommunicatie en buurtcommunicatie. Door middel van onze journalistieke aanpak en doorgedreven kennis over de vastgoedmarkt profileert Bereal organisaties als dé expert in hun vakgebied.  

Bereal maakt samen met Bepublic, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be